Jachtomat - innowacyjna usługa w obszarze wód śródlądowych

Oś priorytetowa

19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie

19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie

19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth

Numer Umowy

UWP-NORW.19.01.02-28-0013/20-00

Tytuł projektu

Jachtomat - innowacyjna usługa w obszarze wód śródlądowych

Nazwa Wnioskodawcy

Nyachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji projektu

01.10.2021 – 31.03.2023 r.

Opis projektu

Projekt obejmuje wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę prac badawczo - rozwojowych. Efektem ich wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę świata produkt – Jachtomat. Błyskawiczny, prosty, powszechny, oparty o najnowsze technologie udostępnianie floty jachtów klientom w modelu jacht sharing. Rozwiązanie będzie polegało na stworzeniu sieci platform - Jachtomat - ulokowanych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, które będą przycumowane w portach, przy ośrodkach wypoczynku w tym hotelach, restauracjach, marinach i promenadach. Do platform będą cumowały jachty motorowodne tworzące sieć Jacht Sharing, przystosowane - skonwertowane do innowacyjnej usługi. Platforma będzie służyła do łatwego i szybkiego czarteru jachtów, w oparciu o ICT, zamki, czujniki klasy Internet of Things (IoT). Platformy będą posiadały specjalny kiosk, z funkcją szybkiego zarejestrowania, autoryzacji przy pomocy smartfona oraz otrzymania dostępu do dostępnego jachtu. Po autoryzacji na platformie użytkownik odblokowuje wejście do jachtu otwierając go swoim smartfonem za pomocą technologii bezprzewodowych (bluetooth/RFID). Cechą usługi będzie możliwość uprzedniego sprawdzenia dostępności jachtów poprzez urządzenie mobilne. Platforma i jachty będą wyposażone w moduły fotowoltaiczne, zapewniające ekologiczne zasilanie urządzeń. Produkt będzie wykorzystywał potencjał makroregionu - jeziora -oraz będzie stymulował ruch turystyczny. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów schematu: innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w obszarze wód śródlądowych w wyniku działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych usług i rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Doprowadzą do wzrostu przychodów, zysku i zatrudnienia. Projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczeń.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem norweskim – firmą ICB Digital AS.